Giá Đồng Tiền Bitcoin Hiện Tại 14/09/2019

Đồng Tiền Bitcoin – BTC chính là một tiền ảo mật mã hay là một dạng tài sản điện tử.Tỷ Giá Bitcoin (BTC) của Hiện Tại 14/09/2019 khoảng 10.343,33 US$ bao gồm khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 17.807.787.837 US$. Giá tăng 0.8% trên 24h qua. Bitcoin tổng nguồn coin lưu hành là 20 Triệu đồng tiền và nguồn cung tối đa là 20 Triệu đồng. Sàn giao dịch nhiều người sử dụng nhất đang giao dịch Bitcoin – BTC là Binance. Khám phá địa chỉ và giao dịch của Bitcoin – BTC trên các trình khám phá khối như blockchain.com và btc.com. Thông tin bổ sung về Đồng Tiền Ảo Bitcoin (BTC) các đồng chí có thể được tìm kiếm tại http://www.bitcoin.org.


Giá BTC hôm nay

Giá Trực Tuyến Đồng Tiền Bitcoin Ngày Hôm Nay 14/09/2019

– Giá Trực Tuyến Bitcoin Hôm Nay: 10.395,33 US$
– tổng nguồn tiền: 20 Triệu
– Giá đã tăng: 0.8% trên 24h qua
– Nguồn tiền ảo tối đa là 21 Triệu đồng
(more…)